Jordalskalendaren 2016

Jordalskalendaren 2016 står i vegen sitt teikn. Etter hundre års kamp for trygg køyreveg ut vert 2016 kanskje det viktigaste året i Jordalen si historie, i allefall samferdslemessig. Årets kalendar er difor i si heilheit tileigna Jordalsvegen: Vegarbeid, vedlikehald, vegstengingar, vegrydding og transport til fots og på hjul er nokre av tema me kjem innom av veghistoria, men sjølvsagt er fleire av månadane tileigna arbeidet med nyevegen.

Kalendaren kostar kr. 200, og du kan bestilla den hjå Jordalen Grendalag: post@jordalen-grendalag.net eller du kan ringa eller senda sms til Kari Jordalen på 95337518.

Her er nokre smakebitar:

Mars:


Juli:


August:


Jordalskalendaren 2016
Jordalskalendaren 2015
Årets jolegåve?
Turkonkurranse