Filmslepp
 
I samband med Holmen Kraft sin konsesjon feirar me med å legga ut ein "lysbiletefilm" på Youtube. Den vart sett saman til NVE sitt høyringsmøte i Jordalen Skule 1. mars 2012. Den er i 2 deler, der fyrste delen syner litt av farane og problema som kan vera i Gjelet, og del 2 syner kor flott denne dalen faktisk er! Del 1 er sett saman av Trond Olav Neteland, og del 2 av Gerd Ingrid Jordalen. Fotografane er mange, takk vera at dei har hatt fotoapparatet klart når dei ferdast i Gjelet anten det er med bil eller traktor. Musikken til del 2 er "Ro" med Galder, med bl.a. Synnøve og Yngve Jordalen. Synnøve har også komponert "Ro", og det var Jordalen som var inspirasjonen då ho komponerte den!
 
Juletrefesten 2014
The Northern Belle 17.10.14
Påskebasaren 17.04.14
Konsesjonsfesten 28.02.14
Filmslepp 28.02.14
Olsokfeiring 2013 29.07.13
Jonsok 2013 23.06.13
TV-aksjonsmarsj 21.10.12
Nåsafjellet 12.08.12
Olsok 2012
Jonsokfest/bruopning 230612
Dugnad 10.06.12
Påskebasaren 2012
Skidag 4.04.12
God jol og godt nytt år! 01.01.12
Jolaverkstad 10.12.11
Sendebotn 31.07.11
Olsok 2011
Jonsok 2011
Fallskjermdropp i Nåsen 160611
Bondekafé 16. mars
Rasa i Gjelet Bilete januar 2011
Juletrefest 2.01.2011
Årsmøte 2010
Etablerarmøte i skulen 10.11.10
Kveldstur til Haugane og Berdalen
Turkonkurransen
Olsok 2010
Kveldstur til Bjødnabotn
Jonsok 2010
Dugnad 3. juni 2010
Påskebasaren 2010
Fisketur - august 2009
Olsok 2009
Berdalen 2009
Jonsokfeiring 2009