Gamle bilete frå Nåsi
Kjenner du menneska på bileta, kvar dei er tekne eller historien bak? Då vil me gjerne ha melding, slik at me kan dela det her.
 
Nåsen frå Nåsastølen
 
 
Heimsta-Nåsi omlag 1941
 
 
Frå venste: Signe Naasen, Gyrid Nåsen, Per N. Naasen, ukjend bak, Jenny Nåsen, gift Brandseth, John Nåsen, Maria Jordalen, gift Førland, Jens Naasen bak, Ragnvald Nåsen med Marie Nåsen, gift Olde framfor, Anna Jordalen (Oppigarden), Olga Nåsen, gift Ringheim, Anna Sælid. Eigar av bilete, Gyrid Nåsen.
 
Nåsen ein gong på 1930-talet
 

Berdalen, tidleg på 1930-talet
 
Bak frå venstre: Martin Nåsen, Signe Tufte, Ingebjørg Øyrehagen, Ingebjørg Jordalen, Brita Nåsen, Brita Jordalen, Anna Hauge, Anna Nåsen,  Olga Nåsen, Anna Fjæren.
Framme frå venstre: Ragnvald Nåsen, Gyri Nåsen, Jon Nåsen, Jenny Nåsen
 
Mons Ivarson Nåsen, (Mons i Nåsi) 1869-1960.
 
Frå venstre: Ola Nåsen, Mons Nåsen, Torbjørg Finnerud
 
Tunet i Heimstanåsi
 
 
 
Mjølking
 
Ystanåsi
 
 
Nåsastølen
 
 
Med kløvjahest på Nåsastølen
 
Berdalen
 
 
Kyrasti i Berdalen
 
 
 
 
 
 
Gamle bilete frå Jordalen
Gamle bilete frå Nåsi