Trong fødsel:
Gåta om Scania løyst?
 
 
Det kan sjå ut til at Scania ikkje er svensk likevel. Scania kjem til verda litt inni fjellet i Jordalsgjelet. Slik kan det iallefall sjå ut på dette biletet.....
 
 
2 timar tidlegare: Øyvind Grønhaug på kraftforbilen kan berre håpa på at bilen ikkje er vorten større sidan sist.
 
 
Vegen er rydda og Øyvind og Scania´en på sine 25-30 tonn er klare for tur til Jordalen og Nåsen for å levera bestillinga. Ein times tid seinare møter heimesida sin utskremde han igjen i øvste tunnellen og me snakkar litt om centimeter før han tek fatt på Gjelet igjen:
 
 
 
Heimesida sin utskremde klatrar opp på kraftfortanken på bilen for å ta bilete. Dette er ikkje lågaste punktet i øvste tunnellen! Det punktet er nokre meter lenger framme. Det får me koma attende til neste gong. No lyt me få Øyvind og bilen heimatt før det kjem nye ras.
 
 
 
Her er det trongt! Det veit Øyvind og alle andre som køyrer tunge køyretøy på denne vegen alt om. Det vert ein vane å sjå like mykje i speglane som på vegen.
 
 
Øyvind tek fatt på unnabakken i Gjelet. Litt etterkvart flatar det litt ut frå dei 25 % det er i nedre bildekant.
 
 
SU 68508 er trygt nede igjen nok ein gong, og nøgde dyr i Jordalen og Nåsen har fått fylt opp matlageret.
  
 
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10