Me er med vidare!
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt!
 
Skidagen i Nåsen den 3.april 2012 skulle ta ei uventa vending midt i grillpausen.
 
Då me var gode og mette kunne leiaren vår, Kristin Marie, fortelja at ho dagen før hadde fått telefon frå Hordaland Fylkeskommune om at Jordalen Grendalag sitt prosjekt "LivOGLyst i Jordalen" er teke opp som 3-årig prosjekt i LivOGLyst-programmet. Då måtte det skålast i alkoholfri sider!
 
LivOGLyst i Jordalen vart med som 1-årig prosjekt i 2011, og me er no i avslutningsfasen av det prosjektet. Me søkte også i 2011 om å vera med som 3-årig prosjekt, og fekk stønad frå Voss Kommune sitt kraftfond, som er ein føresetnad for å verta teken opp som 3-årig prosjekt. Då me søkte på nytt i 2012 vart me til saman 3 søkjarar frå Voss Kommune som gjekk vidare frå prekvalifiseringa, med garanti frå kraftfondet til det prosjektet som eventuelt måtte verta teke opp som 3-årig.
 
No startar eit langt meir omfattande arbeid enn det med tok fatt på våren 2011, men me har lært mykje, og om det er fyrste året i eit treårig prosjekt me no skal til med, er det uansett år 2 av LivOGLyst i Jordalen me no tek fatt på!
 
Bilete frå skidagen ligg her:
 
LivOGLyst i Jordalen: Heimeside
 
Lekkjer til fleire av LivOGLyst-prosjekta ligg her:
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10