I høve jolepresangen frå NVE:
Helsing frå ordføraren
 
 
Gode Jordøler!
 
I år fekk de, Holmen kraft og Voss kommune ei framifrå julegåve. NVE er positive til den planlagde kraftutbygginga i dalen. Det siste året har eg blitt godt kjent med prosjektet og det vil heilt klart ha store innverknader for heile dalen. Ja, me snakkar om framtida til dalen!
 
Det eg óg har lagt merke til er pågangsmotet og innsatsen de sjølve legg ned for å realisere ny veg. Det vitnar om eit sterkt ønskje om å oppretthalda eit levande lokalsamfunn. Den innsatsen treng me i det vidare arbeidet for å halde oppe framdrift i saka og eg skal gjera mitt for at OED gjer sin del av jobben.
 
På vegne av Voss kommune vil eg takka for samarbeidet i året som snart er omme, ønskja lykke til vidare i arbeidet med å realisera kraftverket og ny veg. Måtte det gå slik me alle ønskjer!

 
God jol!

 
Helsing

 
Hans-Erik Ringkjøb
 
Ordførar, Voss kommune
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10