Turkonkurransen 2012-2013
 

Den 3. sesongen med turkonkurranse er oppsummert, og også denne sesongen såg me stor auke i aktiviteten. Det har vore meir enn 50 fleire deltakarar, og over 200 fleire noteringar i bøkene. Noko av auken kan nok forklarast med at dette var den fyrste heile sesongen til den mest populære boka, på Gamlevegen.

Som i 2012 var det Sander Nåsen Neteland som tok sigeren, men denne gongen var han heilt suveren, med ny rekord, og nesten dobbelt så mange poeng som nr. 2, Kristin Marie A. Jordalen.


Antal noteringar i bøkene:

 
2013     
2012     
2011
Gamlevegen
303
200
 
Berdalen
202
156
136
Slettedalen
146
148
117
Bakkanosi
143
104
103
Nåsafjellet
36
17
42
Noteringar totalt
832
625
398
Ant. personar delteke    
257
202
154


Dei 20 fyrste på resultatlista:


  1.
Sander Nåsen Neteland 202
  2. Kristin Marie Arnetveit Jordalen     109
  3. Kari Mørkve Jordalen 103
  4. May Ruth Nåsen Neteland   91
  5. Vegard Nåsen Neteland   89
  6. Nelly Nora Naasen   82
  7. Trond Olav Neteland   80
  8. Gerd Ingrid Jordalen   78
  9. Kristina Jordalen   65
10. Synnøve Jordalen   60
11. Asbjørn Een   52
12. Roald Nåsen Neteland   50
13. Inge Einar Jordalen   49
14. Torgeir Nåsen Neteland   48
15. Gro Jordalen   47
16. Margit Hylland   45
17. Stig Johansen   41
18. Vidar Vågen   40
19. Andreas Vågen   38
20. Andreas Arnetveit Jordalen   37
 
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10