MKU i Voss støttar utbygginga
 
1. mars gjekk me fleire steg nærare trygg veg til Jordalen!
 
1. mars var det ikkje berre folkemøte på skulen i høve konsesjonssøknaden til Holmen Kraft. Utval for miljø og kultur i Voss kommune skulle også koma med sin høyringsuttale til konsesjonssøknaden.
 
Administrasjonen i Voss Kommune hadde lagt fram eit framlegg til uttale der det blant anna vart føreslege minstevassføring på 300 l/sek heile året og ikkje 100 l i vinterhalvåret og 300 l i sommarhalvåret slik det går fram i konsesjonssøknaden. Dei ville også at utløpet frå kraftverket skulle koma 100 meter lenger oppe i elva.
Det synte seg raskt i debatten at MKU-representantane vektla trygg veg til Jordalen meir enn naturvernkrava til administrasjonen.
Administrasjonen sitt framlegg til uttale vart såleis samrøystes avvist. SP sitt framlegg om uttale som samsvarar med konsesjonssøknaden til Holmen Kraft vart samrøystes vedteken. Dette framlegget skal opp i kommunestyret den 22. mars.
Aurland Kommune, som får kraftverket og deler av tunellen i kommunen, har tidlegare vedteke ein høyringsuttale som også samsvarar med konsesjonssøknaden.
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10