Frå vondt til betre!
Vegen oppgradert til 7,5 tonn
 
Foto: Jostein Vandaskog, Voss Kommune
 
 
På grunnlag av dokumentasjonen som finst frå då brua i overbygget vart bygd i 1986, har Voss Kommune frå tysdag 24. april oppgradert vegen til å vera open for køyretøy med opptil 7,5 tonn totalvekt. Dette betrar situasjonen litt for folk og dyr i dalen.
 
 
 
Tunge køyretøy som mjølkebil, kraftforbil, slaktebil, tankbilane til brannvernet, dieselbil osv. kan framleis ikkje køyra gjennom overbygget, men ein kan no nytta traktor til transport av bl.a. fór og mjølk. Kraftfóret, som ein no må ta i storsekk i stadenfor bulk, med alt det ekstra arbeidet det medfører også etter at det er kome til gards, kan ein no køyra fleire sekker i slengen, i stadenfor ein og ein med bil og hengar slik stoda var før tysdag.
 
 
Mjølka, som vert transportert ut av dalen med traktor og tankvogn, kan no køyrast forbi rasstaden. Tidlegare laut transportøren rygga den over 1 km lange strekninga gjennom øvste tunellen og Gjelet ned til overbygget.
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10