Laust, fast og løge...
..og litevetta sant!
 
Tekst: Kristina. Foto: Trond Olav
 
 
Den 26. oktober hadde me storfint besøk i skulen. Kåsør Jens Brekke frå Vik hadde teke turen for å underhalda oss, med ”Laust, fast og løge... og litevetta sant”. Dette var fyrste gong me prøvde oss på å arrangera noko slikt og med annonse i avisa og plakatar rundt omkring var me svært spente på om det kom folk. Og sjølv om det kom ein del snø natta i førevegen tok likevel mange sjansen på ein tur i Jordalen ein fredagskveld. Med ca 40 besøkjande var me godt nøgde.
 
 
Og underhaldning fekk me! Jens Brekke framførde blant anna fleire Vossastubbar av Per Sivle, som Vesle Rauren og Tobakksvolt.
 
 
 
Med raud kappe og lang stav fekk me høyra korleis Moses delte det raude hav, i Legende av Jakob Sande. Eit par historiar frå Jens sine eigne bøker, Illustrert Tyleskap, vart det sjølvsagt, og nokre lokale historiar fekk me også høyra.
Om det er tilfelle at latter forlengjer livet, vart det monaleg lengre på oss alle denne kvelden. Jens Brekke fortel og framfører med flott innleving og dette vart ein kveld me seint gløymer!
 

 
I pausen vart det servert rundstykker, kaffi og kaker, og praten gjekk livleg. Både arrangørane, hovudpersonen sjølv og dei tilreisande var alle einige om at det hadde vore ein triveleg kveld.
Takk til Jens Brekke og alle som kom å høyrde på!
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10