Endeleg!
Ventetida er over!
 
 
Endeleg! Kongen i Statsråd har i dag, fredag 28. februar 2014, gitt Holmen Kraft AS konsesjon til utbygging av Jordalselvi til vasskraft, og bygging av ny trygg veg til Jordalen!

Til lukke med dagen, Sigmund og Arnstein!
Til lukke med dagen til folket i Jordalen og Nåsen!
Til lukke med dagen til alle brukarar av Jordalsvegen!
Til lukke med dagen til alle som transporterer dyr og varer inn og ut av dalen, tildels med bilar som er spesialtilpassa for Jordalsvegen!
Til lukke med dagen til alle som har arbeidd for at denne dagen kunne koma!
Til lukke med dagen til alle som har site nervøse heime og venta på at deira kjære skal koma trygt heimatt frå Jordalen!
Til lukke med dagen til dei (og dei veit me er mange) som har venta på denne dagen!

Frå og med i dag kan dei siste pessimistane slutta å seia HVIS me får trygg veg til Jordalen!
Frå og med i dag heiter det NÅR me får trygg veg til Jordalen!

Ein kamp for trygg veg, ein kamp som faktisk har pågått i over 100 år, går mot slutten!

Slik lyder pressemeldinga frå regjeringa:

Konsesjon til Holmen Kraft
 
Holmen Kraft AS har i dag fått konsesjon til å bygge Holmen kraftverk i Jordalselva, og konsesjon til å bygge en kraftledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende 3550 husstander.
 
- Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon. Samtidig vil redusert vannføring i Jordalselva få liten betydning for den totale landskapsopplevelsen i området, og tiltaket innebærer få inngrep i landskapsvernområdet. Dagens konsesjon medfører også at det bygges en rassikker vei opp til Jordalen. Dette er positivt for de fastboende og for landbruket i Jordalen. Det vil også bidra til å opprettholde kulturlandskapet og være positivt for forvaltningen av verdensarvområdet sier olje- og energiminister Tord Lien.
 
Holmen Kraftverk vil få en installert effekt på 22 megawatt (MW). Samlet årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 71 gigawattimer (GWh).
 
Hensynet til landskap, fisk og biologisk mangfold er ivaretatt, og det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av inngrepene. Minstevannføring, installasjon av omløpsventil og etablering av pumpeanlegg vil redusere konsekvensene for fisk på fiskeførende strekning og sikre at vassdragstilknyttet flora og fauna opprettholdes i og ved elva.
 
 
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10