Turkonkurransen 2014-2015
Endeleg jentesiger!

 

For fyrste gong vart det "jentesiger" i turkonkurransen. Nelly Nora Naasen var den flittigaste til å skriva i bøkene denne sesongen. Akkurat som fjorårsvinnaren er det på Nåsafjellet ho har henta dei fleste poenga. Heile 18 gonger skreiv ho i den boka. Nr. 2 på lista var ein gamal ringrev, trass sin unge alder: Sander Nåsen Neteland har aleine nesten ein femdel av noteringane i den mest utskrivne boka i Berdalen. Kristina Jordalen på 3. plass har samla poeng jamt over det heile. 4 personar har skrive i alle bøkene denne sesongen.

Sesongen 2014-2015 vart vel ein del prega av sommaren som aldri kom. Såleis vart det ein nedgang i noteringane totalt, men både i Berdalen og Slettedalen var det ny rekord!

 

Antal noteringar i bøkene:

 

2015

2014

2013

2012

2011

Berdalen

366

330

202

156

136

Gamlevegen

266

190

303

200

 

Slettedalen

165

151

146

148

136

Nåsafjellet

56

144

36

17

42

Bakkanosi

51

189

143

104

103

Noteringar totalt

904

1004

832

625

398

Ant. personar delteke

177

282

257

202

154

 

Dei 30 øvste på resultatlista: 

1 Nelly Nora Naasen 238
2 Sander Nåsen Neteland 221
3 Kristina Jordalen 160
4 Roald Nåsen Neteland 137
5 Vegard Nåsen Neteland 119
6 Trond Olav Neteland 92
7 Kari Mørkve Jordalen 91
8 May Ruth Nåsen Neteland 85
9 Gerd Ingrid Jordalen 79
10 Inge Einar Jordalen 73
11 Dag Hellesnes 63
12 Torgeir Nåsen Neteland 59
13 Vidar Vågen 52
14 Kristin M.A. Jordalen 50
15 Oddny Naasen 47
16 Gro Jordalen 41
17 Stig Johansen 40
18 Hilda Jordalen 38
19 Kristina N. Hellesnes 36
20 Anders Townsend 35
21 Asbjørn Een 34
22 Harald Solhaug Næss 32
23 Steinar Een 30
24 Andrea Holden 30
25 Alf Kåre Naasen 29
26 Håkon Jordalen 28
27 Borgny Marie Een 22
28 Kari Evensen Natland 20
29 Alva Pernille Naasen 19
30 Wilma Borgine Naasen 19
Turkonkurransen 2015-2016
Turkonkurransen 2014-2015
Juletrefesten 2014
Turkonkurransen 2013-2014
The Northern Belle 17.10.14
Jonsok 2014
Påskebasaren 17.04.14
Bondekafé 30.03.14
Helsing frå Ingvald! 05.03.14
Konsesjonsfest 28.02.14
Ordføraren helsar 28.02.14
Konsesjon! 28.02.14
Turkonkurransen 2012-2013
Nyttårskos i skulen
Ola Bremnes-konsert 31.10.13
Synfaring på Slettedalsvegen 21.10.13
Ryddedugnad 20.10.13
Ola Bremnes-konsert
Me har fått byggeløyve! 14.09.13
Fiskekonkurranse 07.09.13
Jakt og safarikveld 25.08.13
Påskebasaren 28.03.13
Skidag 27.03.13
Turkonkurransen 2011-2012
Helsing frå ordføraren 22.12.12
Laust, fast og løge...26.10.12
Kjærleiksballongen i Nåsalia
Vegen nesten friskmeld 24.05.12
Vegen oppgradert 24.04.12
Me slepp slå ut meir mjølk 18.04.12
Rasar det ikkje over vegen, så... 13.04.12
LivOGLyst i Jordalen vert 3-årig prosjekt 03.04.12
Høyringsmøte 01.03.12
MKU i Voss støttar utbygginga - 01.03.12
Ikkje berre snø-, is- og steinras...13.02.12
Turkonkurransen 2010-2011
Nye Jordalsvegen inn på kommunebudsjettet? 22.11.11
Idlegjelsbrua klar til bruk!
Jordalen får mobildekning!
Dugnad 18. august 2011
Det nærmar seg bru! 4.06.11
Påskebasaren 21.04.11
Endeleg open veg igjen - 24.03.11
Dette er - eller var - vegen vår 23.03.11
5-6000 liter mjølk i mottinga - 21.03.11
Endeleg breiband igjen 15.03.11
Fleire ras! 11.02.11
Trong fødsel 10.02.11
Tenneskreda gjekk igjen 7.02.11
Tenneskreda 5.02.11
Vegen stengd - 4.02.11
Snørasa i Gjelet 17.01.11
Stadig nye ras 15.01.11
Stor medieinteresse 12.01.11
Årsmøtet 2010 26.11.10
Diplom for 25 år 22.08.10